Projekty budowlane

Oferujemy wykonanie
projektów budowlanych dla:

 
  • Budynki mieszkalne

  • Budynki gospodarcze

  • Budynki magazynowo-składowe

  • Budynki inwentarskie

  • Budynki usługowe

  • Budynki użyteczności publicznej

  • Przebudowy, rozbudowy, nadbudowy istniejących obiektów budowlanych

Nasze usługi związane 
z projektami budowlanymi

 

Indywidualny Projekt Budowlany

Spersonalizowany projekt budowlany realizowany według Twoich indywidualnych potrzeb. Po przedstawieniu i akceptacji koncepcji opracowujemy wielobranżowy projekt budowlany uzyskując pozwolenie na budowę. Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, w razie potrzeby wykonujemy projekt wykonawczy, który jest uszczegółowieniem projektu budowlanego.

 

Obsługa administracyjna Projektu

Kompleksowa i fachowa pomoc w sprawach urzędowych od momentu zamiaru inwestycji aż do jej zakończenia. Pomagamy uzyskać wymagane prawem budowlanym wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie oraz pozwolenia od odpowiednich urzędów i instytucji,  miedzy innymi: decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, warunków przyłączeniowych na media, decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, uzgodnienia projektu z właściwymi rzeczoznawcami budowlanymi, mapy geodezyjne i opinie geotechniczne.

 

Adaptacja Projektu Gotowego

Proces adaptacji projektu gotowego obejmuje dostosowanie projektu gotowego do wymogów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub – w przypadku jego braku – otrzymanej w Urzędzie Miasta lub Gminy Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu, a także sporządzenie projektu zagospodarowania terenu wraz z naniesieniem projektowanego budynku na mapie geodezyjnej przeznaczonej do celów projektowych.

 

Ekspertyzy Techniczne

Ocena stanu technicznego budynku może mieć formę opinii bądź ekspertyzy. Opinie i ekspertyzy techniczne opracowujemy na podstawie oględzin obiektu, analizy dostępnej dokumentacji projektowej, powykonawczej (w przypadku jej braku na podstawie inwentaryzacji) i dokumentacji eksploatacyjnej, a w razie potrzeby na podstawie niezbędnych badań i obliczeń.