Nadzory budowlane

Oferujemy nadzór na budowie
wszelkich obiektów budowlanych

 

Podczas wizyt na budowie kontrolujemy czy Twoja budowa realizowana jest zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

 

W trakcie realizacji inwestycji oferujemy pełnienie funkcji:

 
  • Kierownika Budowy

  • Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

  • Nadzór Autorski

W ramach nadzoru
na budowie budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
przygotowaliśmy dwa pakiety

 

Wizyta na budowie / odbiór robót

pakiet

STANDARD

pakiet

KOMFORT

Fundamenty

Ściany fundamentowe

Ściany parteru

Strop i konstrukcja nad parterem

Ściany poddasza

Konstrukcja poddasza

Więźba dachowa

Odbiór końcowy